zapytaj o ofertę

Usługi

Ozonowanie

Mając na uwadze zjawisko pandemii koronowirusa niezbędną i pilną kwestią jest przygotowanie biur, szkół, hal produkcyjnych itd. do ponownego użytkowania zgodnego ze swoim przeznaczeniem, mając na uwadze przede wszystkim troskę o zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W tym celu zalecamy wykonanie ozonowania w/w obiektów czy przestrzeni.

Co oferujemy

Audyty

Celem audytu jest zdiagnozowanie mocnych i słabych stron, a także potencjalnych możliwości oraz zagrożeń wynikających z działalności będącej przedmiotem analizy. Zajmujemy się opiniowaniem nowych projektów pod kątem rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych. Zapewniamy także konsultacje i doradztwo techniczne, finansowo- ekonomiczne i prawne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie oceny efektywności inwestycji i prognoz przychodowych, w tym zwrotu kapitału. Opracowujemy również szczegółowe wytyczne do projektowania nowych obiektów.

Co oferujemy

Optymalizacja

W ramach usługi optymalizacji kosztów działalności oferujemy m.in.  następujące działania poprawiające wynik finansowy Klienta:

 • optymalizację kosztów pracy, w tym także obsługi technicznej poprzez  modyfikację harmonogramów pracy i wynikających z nich grafików pracy,  propozycję łączenia stanowisk
 • usprawnienie procesu akceptacji wydatków oraz akceptacji faktur,  optymalizację systemu zarządzania magazynem,
 • racjonalizację systemu zakupów,
 • usprawnienie świadczonych usług gastronomicznych wraz optymalizacją  menu pod kątem liczby produktów i towarów w oparciu o aktualny food  cost oraz sprzedaż,  a także optymalizacja procesu zmiany menu,
 • optymalizację zużycia mediów,  racjonalizację kosztów usług obcych,
 • weryfikację oferowanych produktów i świadczonych usług.

Co oferujemy

Modernizacja

W oparciu o analizę istniejących instalacji budynkowych, projektujemy i wdrażamy ich modernizacje oraz rozwiązania techniczne wpływające na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, jak i usprawniające warunki sanitarno-epidemiologiczne. Celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa, ciągły rozwój i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynkowe, a zwłaszcza efektywne zarządzanie pozwalające na podniesienie wartości kapitałowej nieruchomości.

Specjalizujemy się także w projektowaniu i wykonywaniu instalacji budynkowych, takich jak: instalacje elektryczne, systemy wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne i c.o., instalacje teletechniczne, instalacje ppoż, niskoprądowe, farmy i instalacje fotowoltaiczne oraz systemy BMS.

Co oferujemy

Zarządzanie nieruchomością

Celem Zarządzania Nieruchomościami jest zwolnienie Właściciela z codziennych obowiązków związanych z czynnościami niezbędnymi do funkcjonowania nieruchomości.

Zakres:

 • przejęcie nieruchomości w zarządzanie,
 • analiza bieżących kosztów utrzymania nieruchomości,
 • nadzór nad realizacją umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji, utrzymania powierzchni wspólnych,
 • współpraca z serwisem technicznym w zakresie bieżącego utrzymania  nieruchomości,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów dokonywania  okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowalanego,
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z najemcami.

Co oferujemy

Komercjalizacja nieruchomości

Na bazie przeprowadzonego audytu oferujemy pakiet kompleksowych  rozwiązań wpływających na wzrost atrakcyjności, a co za tym idzie  rentowności obiektu:

 • audyt projektu inwestycyjnego ze wskazaniem możliwości komercjalizacji,
 • analizę SWOT nieruchomości,
 • określenie strategii najmu ze wskazaniem tenant-mix najemców,
 • określenie średniej stawki czynszowej najmu i wykonanie kalkulacji zwrotu  z nieruchomości,
 • wykonanie planu rozmieszczenia najemców w obiekcie,  koordynację negocjacji z najemcami i zawierania umów najmu,  przekazanie lokali najemcom i zarządzanie procesem najmu,  rekomercjalizację istniejących obiektów,
 • wdrożenie sprzedaży internetowej biletów wstępu do obiektu.

Co oferujemy