zapytaj o ofertę

Kompetencje

Kompleksowa obsługa techniczna

Nasza oferta obejmuje stałą 24-godzinną opiekę nad instalacjami  oraz urządzeniami. W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie  zapewnić optymalny czas reakcji w wypadku awarii, minimalizujący  straty i przestoje urządzeń.

Dzięki zatrudnianym przez nas wysokiej klasy specjalistom, możemy zaoferować Ci pewność, że Twój obiekt będzie utrzymywany w najwyższej sprawności technicznej.

Oferujemy serwis w zakresie:

  • instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji
  • instalacja przeciwpożarowa
  • instalacje niskoprądowe
  • instalacje elekryczne
  • systemy bezpieczeństwa
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje grzewcze

Eksperci technologii basenowej

Spółka posiada wszystkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje  oraz zasoby ludzkie i sprzętowe niezbędne do nadzorowania  i zarządzania technologią basenową. Od lat gromadzimy cenne  doświadczenia i umiejętności wykorzystywane przy obsłudze  wielu basenów i ich modernizacji.

Instalacja uzdatniania wody to nieodłączny element obiektów rekreacyjnych wyposażonych w zbiorniki wodne. Zarówno w przypadku basenu, aquaparku czy też oceanarium – w każdym z tych obiektów jakość wody musi być utrzymana zgodnie ze ściśle określonymi normami. W AQUA SERWIS S.A. kładziemy ogromny nacisk na aktualność i kompleksowość naszej oferty w świetle zmieniających się przepisów, dlatego też na bieżąco monitorujemy prawne aspekty związane z eksploatacją obiektów, w tym pływalni i obiektów sportowych wyposażonych w niecki basenowe.

Obsługa instalacji LSS

System filtarcji wody jest w przypadku basenów i oceanariów  kluczową instalacją, której sprawność stawiamy  sobie  jako  główny cel. Na terenie wrocławskiego Afrykarium prowadzimy też  produkcję wody morskiej na potrzeby zasilenia biotopów morskich.

Posiadamy licencję na zarządzanie Oceanariami i systemami LSS udzieloną  przez PFI Global i na jej podstawie Spółka od 2014 r. zarządza i utrzymuje  w ruchu wszystkie instalacje wrocławskiego Afrykarium-Oceanarium –  największej biletowanej atrakcji w Polsce.

Aby zapewnić optymalne warunki do życia zwierzętom zamieszkującym akwaria, nasza Spółka powołała do życia profesjonalne laboratorium, którego pracownicy codziennie prowadzą badania trzydziestu różnych parametrów wody. Produkcja wody morskiej na potrzeby zasilenia biotopów morskich, jaką prowadzimy na arenie wrocławskiego Afrykarium to działalność bardzo specyficzna i złożona.

 

Własne laboratorium

Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy oraz badawczy do analizy wody zarówno słodkiej, jak i morskiej pod kątem parametrów fizyko-chemicznych. Zakres badań wody obejmuje między innymi wymienione parametry: zawartości magnezu, wapnia, miedzi, żelaza, krzemionki zdysocjowanej, manganu, chloru i jego tlenków, glinu, azotanów (V) oraz (III), amoniaku, fosforanów/ortofosforanów; twardość węglanowa (alkaiczność); pH; REDOX; nasycenie tlenu oraz gazów resztkowych; zasolenie /przewodność elektrolityczna; stężenie ozonu i inne. Oznaczenia odbywają się z wykorzystaniem min. wysokowydajnego spektrofotometru VIS, wieloparametrowego urządzenia wyposażonego w kompatybilne sondy czy profesjonalnego fotolizera elektronicznego. Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, w który zostało wyposażone nasze laboratorium, umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów, których zakres może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Prace podwodne

Nasza kadra posiada wszystkie niezbędne zawodowe uprawnienia  do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych. Opracowaliśmy  unikalny system czyszczenia podwodnych ekspozycji w akwariach.  W ramach posiadanych kompetencji wykonujemy prace czyszczenia  szyb akrylowych oraz podwodnych ekspozycji oraz konserwację  i modernizację obiektów hydrotechnicznych.

Posiadamy wyspecjalizowana kadrę posiadającą wszystkie niezbędne zawodowe uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych. Pozwala nam to pracować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Nasi nurkowie zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt m.in. profesjonalne maski pełnotwarzowe amerykańskiej firmy KIRBY Morgan, kombinezony suche do prowadzenia prac w wodach o niskich temperaturach oraz kombinezony piankowe mokre.

Prace alpinstyczne

Dysponujemy przeszkoloną kadrą wyposażoną w nowoczesny sprzęt do prac z dostępem linowym. W ramach prac wysokościowych prowadzimy również kontrolę budynków zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego (art. 62) oraz serwisy trudno dostępnych urządzeń i instalacji.

Prace z wykorzystaniem technik linowych mają miedzy innymi tę zaletę, że nieutrudnianą funkcjonowania obiektu, na którym się odbywają.  Nie ma potrzeby stawiania kosztownych rusztowań, czy wynajmowania drogich podnośników. 

 

Projektowanie i opieka nad zielenią

Posiadamy unikatowe kwalifikacje do projektowania i pielęgnacji  zielonych ścian i przestrzeni zielonych, w tym z roślinnością  egzotyczną, w obiektach basenowych i użyteczności publicznej.

Obecnie większość nowoczesnych obiektów wyposażana jest w zielone enklawy, które stanowią swoistą odskocznię dla pracowników obiektu bądź jego gości – miejsca odpoczynku.

Pielęgnacja roślin wiąże się często z pracami alpinistycznymi (zielone ściany) oraz skomplikowanym, sterowanym komputerowo, systemem nawodnieniowym. W strukturach naszej Spółki posiadamy wyspecjalizowany Dział Zieleni, którego pracownicy nie tylko zajmują się projektowaniem nowych założeń, ale również prowadzą bieżącą eksploatację roślinności egzotycznej przy współudziale naszych alpinistów. Nasz Dział Zieleni prowadzi również uzupełnianie i nowe rozsady poszczególnych gatunków oraz ochronę przed szkodnikami na bazie naturalnej ochrony biologicznej. 

Zarządzanie i komercjalizacja

Poprzez zarządzanie obiektem zapewniamy właściwą gospodarkę  ekonomiczno-finansową nieruchomości, z kolei by zapewnić  maksymalizację zysków dla właściciela obiektu oraz wzrost  różnorodności jego oferty, nasz zespół specjalistów opracuje plan komercjalizacji obiektu, dobierając pakiet najemców zarówno  w oparciu o potrzeby rynkowe, jak i istniejącą ofertę obiektu.

Dział naszej Spółki, który zajmuje się komercjalizacją powierzchni na bieżąco analizuje zarówno trendy rynkowe jak i potrzeby klientów. Dobrze zarządzany obiekt musi żyć, zaskakiwać klienta nowościami w ofercie, sprawiać wrażenie świeżości. To naszym zadaniem jest podjęcie takich działań, w wyniku, których klient będzie zadowolony z pobytu w obiekcie i w konsekwencji poleci go znajomym, po drugie zdecyduje się wrócić do obiektu.

Wykwalifikowana kadra

Budujemy kompetencje w oparciu o własny, wysoko wykwalifikowany  personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę.